III Forum Organizacji Pozarządowych ” Sieć na Trakcie”

W dniu 15.09.2023r. w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie  odbyło się III Forum Organizacji Pozarządowych ?Sieć na Trakcie?. Głównymi tematami poruszanymi podczas forum było planowanie finansowania projektów organizacji pozarządowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?Wspólny Trakt? na lata 2023-2027, o których opowiedział Paweł Piasek prezes Zarządu Lgd Wspólny Trakt
Następnie o realizowanej i możliwej współpracy finansowej i pozafinansowej administracji publicznej z sektorem pozarządowym w zakresie pożytku dyskutowali: starosta radomski Waldemar Trelka, wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski, Monika Makowiecka z Centrum Wspierania Lokalnej Aktywności CAL, radna Powiatu Radomskiego i inicjatorka KGW Dąbrowianki Małgorzata Klocek, wiceprezes OSP w Jedlance Starej i przedstawiciel KGW Tomasz Wróbel oraz Philipp Zalewski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
?sesja warsztatowa poświęcona poszukiwaniu przepisu na udaną współpracę organizacji pozarządowych z samorządem poprowadzona w grupach gminnych przez Monikę Makowiecką, Tomasza Wróbla, Iwonę Więckowską, Pawła Piaska zaowocowała wyznaczeniem zadań na najbliższy rok dla zsieciowanych organizacji.

Pan Krzysztof Łebkowski z Towarzystwa Przyjaciół Zielonki opowiadał  o aktywności społecznej seniorów i wyzwaniach polityki senioralnej.
Temat rekreacji i turystyki jako rozwojowych obszarach działalności organizacji pozarządowych przybliżyła Wioletta Wilkos, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej
Wydarzeniu towarzyszyła Galeria Projektów zrealizowanych w ostatnich latach przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich ??uczestnictwo w Forum umilił poczęstunek koszyczkowy – przyniesione przez przybyłych smakołyki wypełniły wspólny stół.

Wróć