Próbna ewakuacja.

W naszej szkole 18.09.2023r., po tym jak w „pomieszczeniach  na parterze wybuchł pożar, rozległ się alarm przeciwpożarowy”.  Natychmiast przystąpiono do ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły  w pośpiechu opuścili budynek szkoły i zgromadzili się na szkolnym boisku.  Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

W poniedziałek przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły.  Akcja miała na celu sprawdzenie przygotowania placówki na wypadek wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia rozpoczął dzwonek alarmowy, po których uczniowie wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły niezwłocznie udali się do najbliższych możliwych wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z planem ewakuacji. Pracownicy szkoły zabezpieczyli budynek zgodnie z wyznaczonymi w odpowiednich procedurach zadaniami.  Okazało się, że zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły poradzili sobie doskonale. Udało się uniknąć tłoku i chaosu.

Po wyjściu ze szkoły wszyscy skierowali się na boisko szkolne, gdzie dyrektor szkoły p. Małgorzata Konieczna wraz z wicedyrektorem p. Iwoną Więckowską sprawdziły, czy wszyscy uczniowie opuścili zagrożony obiekt. Jak się okazało wszyscy obecni w tym dniu w szkole uczniowie, nauczyciele i pracownicy zgromadzili się w wyznaczonym miejscu ewakuacji. W ten sposób kadra i dzieci przećwiczyli sposób postępowania i zachowania, na wypadek pożaru, dlatego o terminie i godzinie próbnej ewakuacji nauczyciele, uczniowie oraz pozostali pracownicy nie zostali poinformowani. Całkowity czas ewakuacji z budynku szkoły i hali sportowej wyniósł 2 minuty i 28 sekund.


Wróć
    cbk (2)