Szkolny Zespół Ludowy Przepióreczka na Dożynkach Gminnych.

27 sierpnia Szkolny Zespół Tańca Ludowego ?Przepióreczka? wystąpił podczas Gminnych Dożynek. Dożynki  stały się okazją do kolejnej prezentacji młodych talentów tanecznych członków naszego zespołu ludowego. Na program przygotowany przez nauczycieli A. Szymczyk,  W. Rzepecką i Andrzeja Krzyczkowskiego złożyły się tradycyjne tańce  krakowiak i kujawiak. Mali artyści z zapałem zaprezentowali wyuczone układy taneczne, za co zostali nagrodzeni brawami przez publiczność i słodkim upominkiem od organizatorów.

Projekt finansowany przez Gminę Kowala w ramach zadania publicznego z zakresu „Młodzi dla swojej małej Ojczyzny”.


Wróć
    cbk (2)