Obiady szkolne

Fundacja Dobry Duszek informuje, iż od dnia 11.09.2023 r. będzie dostarczać obiady do szkół. Stąd prośba Fundacji, by przekazać Rodzicom uczniów wymienione poniżej informacje:

  • każda nieobecność dziecka powinna być zgłaszana do Fundacji Dobry Duszek, WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SMS na numer: 504-659-288
  • istotne jest, aby taka informacja trafiała do Fundacji najpóźniej do godziny 08.00 w dniu nieobecności dziecka, zaś w sytuacji, gdy taka informacja do Fundacji nie dotrze, obiad jest dostarczany do szkoły, co wiąże się Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY ZA NIEGO
  • listy dzieci zapisanych na obiady, muszą zawierać również numer kontaktowy do rodziców.

Ponadto Fundacja informuje, by OPŁATA ZA DANY MIESIĄC BYŁA PŁACONA Z GÓRY do 5 dnia każdego miesiąca, by usprawnić formalności opłat. Przelewy proszę wysyłać na nr. konta – 12 1600 1462 1041 3592 1000 0003. Opłata dzienna za obiad wynosi 10 zł. W przypadku, wystąpienia nadpłaty, za zgłoszoną nieobecność, Fundacja poinformuje o wysokości opłaty, na kolejny miesiąc. Informacja została przekazana także poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Dyrekcja PSP w Kowali-Stępocinie

KONTAKT: Karolina Oryszczyn
Fundacja „Dobry Duszek”, ul. Mokra 2, 26-610 Radom
tel. 48 369 02 84, fax 48 679 70 01
e-mail: biuro@fundacjadobryduszek.pl
www.fundacjadobryduszek.pl
NIP 796 26 86 636, REGON 140205950, KRS 0000239253
Nr Konta: BNP Paribas Bank 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP)


Wróć
    cbk (2)