Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali ? Stępocinie zakończona.

W dniu 28 sierpnia miało miejsce uroczyste odebranie nowego budynku. Uczestnikami wydarzenia byli zaproszeni goście  poseł na Sejm RP Pan Andrzej Kosztowniak, Wykonawcę inwestycji ZAKŁAD BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWY z siedzibą w Radomiu reprezentował Pan Jerzy Michalski,  Gminę Kowala reprezentował: Wójt Gminy Pan Dariusz Bulski oraz Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Pan Piotr Markiewicz, Obecny był również Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Marian Wachowicz oraz Pani Małgorzata Konieczna ? Dyrektor i Pani Iwona Więckowska ? Wicedyrektor.

W efekcie realizacji zadania inwestycyjnego na parterze budynku szkoły zostały wykonane 2 nowe szatnie, toaleta, pomieszczenie gospodarcze, holl i schody, a na piętrze: 2 sale lekcyjne, toaleta i komunikacja z istniejącym budynkiem szklonym. Zakres inwestycji obejmował roboty: budowlane i elektryczne, roboty instalacyjne: wod.-kan., c.o i c.t, instalacje wentylacji. Przeprowadzone prace pozwolą zapewnić lepsze warunki do nauki dzieciom uczęszczającym do placówki.

Inwestycja jest dofinasowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki udziałowi Gminy Kowala w pierwszym naborze wniosków prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego latem 2021r., inwestycja jest dotowana kwotą 1 312 923,47 zł.


Wróć