Uczciliśmy 160. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

W tym roku mija 160 lat od bitwy pod Kowala w okresie Powstania Styczniowego.

W związku z tym nasza szkoła wraz z Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Parznicach zorganizowała Międzygminny Interdyscyplinarny Turniej Historyczno-Sportowy ?W hołdzie Powstańców Styczniowym?.

Przed rozpoczęciem konkurencji Pan Michał Adamczyk ? asystent prasowy Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu wprowadził zebranych w tematykę  Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Kowala 21 sierpnia 1863 r.

Zawody umilał występ Dziecięcego Zespołu Ludowego ?Przepióreczka?, działający przy PSP w Kowali-Stępocinie wykonując tańce narodowe i ludowe pod kierunkiem Pani Anny Szymczyk.

W zawodach historyczno-sportowych uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych z gmin: Orońsko, Wierzbica i Kowala. Rywalizowali między sobą w różnych konkurencjach sportowych oraz intelektualnych. Między innymi uczniowie  zaprezentowali  historyczne stroje kobiece i męskie z okresu powstania styczniowego. Rzucali piłką do kosza, sprawdzając swoją celność, wszak celne strzały w walce powstańczej miały ogromne znaczenie. Poza tym uczestnicy wydarzenia sprawdzili swoją wiedzę, odpowiadając na pytania dotyczące przebiegu powstania w okolicach Radomia, rozpoznając na ilustracjach dowódców polskiego zrywu oraz rysując na mapie kierunki marszu oddziału powstańczego przed i po bitwie pod Kowalą.

Wiedza na temat Powstania Styczniowego oraz sprawność fizyczna zadecydowały o następujących notach:

I. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinia

II. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach

III. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

Sponsorami nagród i upominków w tym turnieju byli: Wójt Gminy Kowala ? Pan Dariusz Bulski oraz Instytut Pamięci Narodowej ? Delegatura w Radomiu.

Projekt powstał przy wsparciu Dyrekcji obu szkół, Pani Małgorzaty Koniecznej i Pani Iwony Więckowskiej oraz Pana Jacka Jóźwiaka oraz grona pedagogicznego w/w placówek.

Koordynatorkami turnieju były nauczycielki historii ze szkól podstawowych z Kowali-Stępociny i Parznic, Pani Jadwiga Kwiecień i Elżbieta Tyczyńska- Zygarek.


Wróć