LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – klocki KORBO EDU CODE

Klocki KORBO EDU CODE to świetne narzędzie do nauki  kodowania w klasach I-III (bez robotów i komputera). Ćwiczenia rozwijają myślenie komputacyjne (rozłożenie problemu na części składowe) i planowanie, kształtują umiejętność pracy w grupie, uczą komunikacji i asertywności.  Praca z klockami KORBO umożliwia dzieciom manipulowanie elementami kolorowymi, tworzenie metodą prób i błędów, przewidywanie swoich działań.  Zajęcia wdrażają podstawowe pojęcia programowania m.in sekwencje, funkcje, analiza danych, itp. Ideą przyświecającą  zajęciom informatyki w klasa I-III było pomyśl, zbuduj, zakręć.  

Podczas majowych zajęć uczniowie tworzyli z  klocków budowle, konstrukcje zamków, maszyny warownie, wieże, a także ruchome pojazdy. Towarzyszyło im poczucie sprawczości-to co wymyślili
i zbudowali wprawili także w ruch. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Podczas zajęć uczniowie mogli skorzystać także z rurek grających KORBO EDU CODE MUSIC, które służą do ćwiczeń rytmiczno-muzycznych.

 KORBO EDU CODE  i KORBO EDU CODE MUSIC zostały zakupione w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2


Wróć
    cbk (2)