MAZOWIECKI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 

   Wiosenna aura sprawia, że wszyscy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Korzystając z ładnej pogody, wyjeżdżamy, podróżujemy, wędrujemy i podejmujemy różne aktywności w plenerze, dlatego warto pochylić się nad szeroko pojętym bezpieczeństwem. Wiosna to pora roku, w której obserwujemy wzmożony ruch samochodowy, rowerowy i pieszy. Mając na uwadze fakt, że jego uczestnikami są także dzieci i młodzież mazowieckich przedszkoli, szkół i placówek, Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty zaplanowali w dniach 11?19 maja 2023 r. Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa.

  Naszym celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dlatego widzimy konieczność podejmowania działań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki. Co roku w naszej szkole zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, szkoła zapewnia możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył 10 lat. W ramach lekcji techniki w klasach czwartych organizowane są zajęcia przygotowujące do Egzaminu na Kartę Rowerową. W roku szkolnym 2022/2023 do egzaminu teoretycznego i praktycznego przystąpili uczniowie klas czwartych.

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z testem teoretycznym, wykazali się znajomością obsługi roweru oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także prawidłowo pokonali tor przeszkód.

Każdy uczeń po zakończonym egzaminie otrzymał pamiątkowy odblask.


Wróć