DZIEŃ EUROPY 2023

Dzień Europy – 9 maja – jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Właśnie 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej ?deklaracji Schumana?. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r., Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnej wojny.W tym  roku Szkolny Klub Europejski zorganizował  świętowanie  Dnia Europy w formie pikniku. Zadaniem klasy było przygotowanie stoiska z potrawami wylosowanego kraju jednego z państw europejskich oraz zaprezentowanie najważniejszych informacji o tym kraju.  Oto lista wylosowanych państw: 4a ? Chorwacja, 4b ? Francja, 5a ? Łotwa, 5b ? Słowacja, 6a- Estonia, 6b ? Węgry, 7a ? Malta, 8a ? Polska, 8b ?Belgia.

Dzięki  pomysłowości uczniów i ogromnemu wsparciu rodziców udało nam się posmakować smakołyków z wielu zakątków Europy. Ponadto wszyscy uczestnicy Pikniku Europejskiego mogli wziąć udział w quizie na temat UE, a każda poprawna odpowiedź była nagradzana upominkami ufundowanymi przez Polską Fundację im. R. Schumana.


Wróć
    cbk (2)