Gminny Konkurs Profilaktyczny

We wtorek w Publicznej Szkole Podstawowej w  Kowali-Stępocinie odbył się Gminny Konkurs Profilaktyczny. Pani Dyrektor Małgorzata Konieczna powitała gości: Panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie Annę Zaleszczyk, młodszego aspiranta Pana Pawła Ziębę z Posterunku Policji w Kowali-Stępocinie, nauczycieli i  uczniów ze szkół oraz życzyła sukcesów uczestnikom.

Tegoroczny konkurs profilaktyczny realizowany był 2 etapowo. W pierwszym etapie uczestnicy odpowiadali na pytania gdzie wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat profilaktyki. Następnie w zespołach 3 osobowych tworzyli plakaty na wylosowane zagadnienie i prezentowani je przed Komisją Konkursową, która dostrzegła i doceniła ich zaangażowanie.  Uczniowie z ochotą przystąpili do realizacji zadań. Prace były pomysłowe  z cennym  przekazem profilaktycznym.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. Pomimo podjętych prób wyłonienia zwycięzców szkoły zajęły wspólnie:

I miejsce ex aequo zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Parznicach oraz  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym.

II miejsce ex aequo zajęła  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach.

III miejsce  ex aequo zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach – Kolonii oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie słodkiego poczęstunku.


Wróć
    cbk (2)