Spotkanie z Konstytucją 3 Maja

3 MAJA – rocznica uchwalenia Konstytucji – to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.

W naszej szkole, w klasach 4-8 odbyły się Spotkania z Konstytucją 3 Maja przygotowane przez uczniów klasy 7a.

Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany, Niechaj żyje Król kochany! – głoszą słowa Poloneza Trzeciego Maja, którego młodzież wysłuchała podczas prezentacji przygotowanej przez klasę 7a. Uczniowie dowiedzieli się: w jakich okolicznościach doszło do uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, kto był jej autorem, co zawierała, dlaczego Konstytucja obowiązywała tylko przez rok oraz dlaczego rocznica uchwalenia Konstytucji stała się jednym z najważniejszych świąt państwowych?

Ci, którzy uważnie słuchali prezentacji i wykazali się wiedzą historyczna otrzymali Dyplom Znawcy Konstytucji 3Maja. Serdecznie gratulujemy!!!


Wróć
    cbk (2)