Narodowe Święto Chrztu Polski

9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia.

 Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

  W naszej szkole na lekcjach historii przeprowadzono tematyczne spotkanie informujące i rozszerzające wiedzę i umiejętności uczniów na temat okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I i  przełomowym znaczeniu tego faktu dla państwa polskiego.

Uczniowie najstarszych klas przygotowali na tę okoliczność prezentacje multimedialne, które prezentujemy w załączeniu.

CHRZEST POLSKI prezentacja


Wróć
    cbk (2)