Tydzień Bezpiecznego Internetu

Uczniowie i nauczyciele już kolejny raz włączyli się w obchody DBI ? Dnia Bezpiecznego Internetu. Akcja ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego i pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI pod hasłem: ?Działajmy razem? realizowane były w terminie od 06 marca do 16 marca 2023 r.

W trakcie zajęć z informatyki, prowadziliśmy lekcje oparte na scenariuszach i materiałach multimedialnych udostępnionych przez strony:

 http://www.saferinternet.pl/www.dzieckowsieci.pl oraz www.sieciaki.pl.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu  zwróciliśmy szczególną uwagę na rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online, problem przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, temat bezpiecznego korzystania z serwisów i portali społecznościowych. Podkreślaliśmy potencjał Internetu, który dzieci i młodzież mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki.

Do realizacji niektórych zajęć wykorzystano sprzęt zakupiony w projekcie ?Laboratorium Przyszłości?. Między innymi w pomoce dydaktyczne wydrukowane na zakupionej drukarce 3D, Długopisy 3D oraz okulary VR.


Wróć