Piłka siatkowa – dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Stowarzyszenie Przyjaciół  PSP im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie w okresie od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku będzie realizowało projekt pt. „ Siatka Marzeń”

W ramach projektu prowadzone będą treningi, warsztaty dla dzieci i młodzieży z gminy Kowala w trakcie, których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad gry w piłkę siatkową.  Efekty pracy zaprezentowane zostaną podczas Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej.

Wszystkie nasze działania pozwolą zwiększyć zainteresowanie dzieci piłką siatkową, co pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności sportowej.  Projekt finansowany jest przez Gminę Kowala w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Wróć
    cbk (2)