1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych?

Dzień ten jest poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Ustanowił go w 2011 r. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ?w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu?.

Żołnierze Wyklęci, Niezłomni tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Był to ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość?: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce ? będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami ?Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją?.

Upamiętniając Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole odbędą się okolicznościowe lekcje. Zapraszam również do zapoznania się z materiałem edukacyjnym zamieszczonym w poniższych linkach:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92733,Ostatnia-droga-rotmistrza-Witolda-Pileckiego.html

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92610,Etiudy-filmowe-Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci.html

Cześć Ich Pamięci!


Wróć