W mojej małej Ojczyźnie.

Stowarzyszenie Przyjaciół  PSP im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie w okresie od 17 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizowało  projekt „W mojej małej Ojczyźnie- Szkolny Zespół Tańca Ludowego Przepióreczka”.

W ramach projektu prowadzone były warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali – Stępocinie w trakcie, których uczestnicy poznali bogatą kulturę muzyczną i taneczną naszych przodków. Efekty pracy zaprezentowały na konkursach, przeglądach, uroczystościach szkolnych oraz gminnych.

Szkolny Zespół Tańca Ludowego Przepióreczka prowadzony jest przez panią Annę Szymczyk i panią Wiesławę Rzepecką.

Wszystkie nasze działania pozwoliły zwiększyć zainteresowanie dzieci tańcem, co pozytywnie wpłynęło na wzrost aktywności i utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwijania poczucia własnej wartości.

Projekt finansowany był przez Gminę Kowala w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadanie : „Młodzi dla swojej małej Ojczyzny – zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży”.

 

 

 


Wróć
    cbk (2)