NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2022

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, nasza szkolna biblioteka otrzymała 15 000,00 zł na zakup książek, z czego 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie.

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 387 książek, w tym 59 to egzemplarze lektur zgodnych z podstawą programową. Zakupiono również elementy wyposażenia biblioteki takie jak: regały do wypożyczalni, fotel obrotowy, pufę sako, drukarkę oraz czytnik kodów. W ramach realizacji zadań promujących czytelnictwo zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach czytelniczych.

Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie owych wskazań.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

 Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego przy zakupie książek.

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W styczniu 2022 roku przeprowadzono ankietę dotyczącą tytułów książek, które powinny znaleźć się w księgozbiorze naszej biblioteki. Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W oparciu o ankietę została przygotowana lista książek, zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wskazówką były również wypowiedzi naszych czytelników na temat ich potrzeb i zainteresowań prowadzone w bibliotece szkolnej.

Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

Podjęto współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Kowali-Stępocinie. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informację na temat istniejących zbiorów, wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Biblioteki od lat współpracują ze sobą. Na bieżąco wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami w aktywizujących formach pracy z czytelnikiem.

 Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów

Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

 1. Narodowe Czytanie

We wrześniu odbyła się XI edycja akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą były ?Ballady i romanse? Adama Mickiewicza. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowali akcja odbyła się 6 września i wzięła w niej udział klasa VIIIa, natomiast w naszej szkole uczniowie przystąpili do Narodowego Czytania 9 września i zaprezentowali inscenizację jednej z ballad Adama Mickiewicza pt. ?Świtezianka?.

 1. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ? 29 IX

W ramach Międzynarodowego Dnia Głośnego Czytania biblioteka szkolna postanowiła przeprowadzić dniach od 26-30 września Tydzień Głośnego Czytania. Uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami odwiedzali bibliotekę, gdzie mieli okazję zapoznać się z nowym księgozbiorem zakupionym w ramach NPRC 2021-25. Odbyło się również głośne czytanie wybranych fragmentów z książek, które najbardziej zaciekawiły czytelników.

 1. Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka zainicjowała akcję ?Bilet do biblioteki?. Na bilecie znalazły się ikonki, a na odwrocie legenda z wyjaśnieniem, jakie kategorie książek ilustrują. Podczas każdej wizyty w bibliotece uczeń mógł poprosić o książkę z danej kategorii. Po przeczytaniu oddawał książkę, a bibliotekarz  kasował odpowiednią ikonkę. Po skasowaniu całego biletu uczeń otrzymuje dyplom. Akcja trwa do maja 2023 roku i skierowana jest do uczniów klas 1-5. Wręczenie dyplomów odbędzie się w majowym Tygodniu Bibliotek.

W ramach w/w działań biblioteka szkolna zwróciła się specjalnym apelem do rodziców, przekazując im wyjątkowy list, napisany przez Irenę Koźmińską Prezes Fundacji ?ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM?, w którym opisuje ona dobrodziejstwa głośnego czytania dzieciom.

 1. Przerwa na czytanie ? ogólnopolska akcja czytelnicza

W ramach współpracy z biblioteka pedagogiczną nasz szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie pn. Przerwa na czytanie. Inicjatorem cyklicznej już akcji jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

W klasach pierwszych i drugich książki uczniom czytali nauczyciele. W pozostałych klasach wyboru dokonywali uczniowie. Akcja odbywała się w klasach lekcyjnych oraz na korytarzu szkolnym.

Wydarzenie odbyło się 19 października w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Podczas bicia rekordu wykorzystano książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025.

 1. Dzień Pluszowego Misia zorganizowany w grupie 0A ? 25 XI 2022

Każdy przedszkolak przyniósł swojego ukochanego pluszaka. Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie recytowały wiersze o misiach, słuchały fragmentów książek: Kubuś Puchatek, Dziadek i  niedźwiadek czy Królik i Misia. Bawiły się przy piosenkach: ?Pluszowy Miś?, ?Ja jestem niedźwiadek?, ?Dwa malutkie misie?, ?Jadą, jadą misie?, brały udział w zabawach ruchowych, konkursach, quizach, zgadywankach, degustowały różne rodzaje miodu i  wykonywały prace plastyczne.

 1. Dzień Postaci z Bajek

W ramach święta odbyły się: konkurs plastyczny Moja ulubiona Postać z Bajki, quiz bajkowy oraz akcja ?Starszy czyta młodszemu? – Szkolnego Klubu Wolontariatu i Aktywu Bibliotecznego z wykorzystaniem nowości wydawniczych zakupionych w ramach programu.

 1. Konkurs Poezji Patriotycznej ?Jesienna zaduma?

Cele i motywy konkursu to krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego, ukazanie piękna polskiej ziemi.

 1. Wystawy tematyczne książek prezentujące nowy księgozbiór, in. Tydzień z Mikołajkiem, Książki z dreszczykiem, Na tropie zagadek z Lassego i Mai, Wystawa książek o zwierzętach czy wystawa książek o tematyce świątecznej, pn. „Boże Narodzenie w literaturze”.
 2. Dzień Życzliwości

Tego dnia w szkole królował kolor żółty ? symbolizujący radość, optymizm i uśmiech. Grupa uczniów odwiedziła wszystkie klasy, które losowały pozdrowienia lub zadania specjalne na ten dzień, m.in. pozdrowienie kogoś czy zaproszenie do wspólnego zdjęcia. Na korytarzach szkolnych zostały przygotowane plakaty pt. Oderwij i podaruj! Każdy mógł oderwać fiszkę z pozytywną myślą  i wręczyć ją wybranej przez siebie osobie. Dziękuję, że jesteś, Jesteś wyjątkowy czy Dziękuję za Twoją pomoc ? proste, znane wszystkim słowa, a wywoływały radość i uśmiech na twarzy obdarowanego. W ramach Dnia Życzliwości panie pedagog przeprowadziły warsztaty, na których uczniowie zapoznali się z historią powstania tego święta oraz zastanawiali się m.in. nad tym czy życzliwość jest nam potrzebna oraz co pomaga nam w byciu życzliwym. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali opowiadania o życzliwości pt. ?Dom? z książki ?Wielka księga wartości. Opowiadania o szczerości, tolerancji, i innych ważnych sprawach? autorstwa Teresy Blanch i Anny Gasol.

Siódmoklasiści wykonali plakat ?Drzewo życzliwości? i odpowiedzieli na pytania dotyczące postaw życzliwości. W zamian za aktywność i zaangażowanie podczas warsztatów otrzymali symboliczne buźki-naklejki.

 1. Zstąpili z Olimpu.

Uczniowie klas piątych poznając historię i kulturę starożytnej Grecji wcielili się w bogów olimpijskich. Bogate stroje i atrybuty przygotowane przez nich, wprowadzały nas w nastrój panujący w rodzinie bogów greckich. Taka forma nauki umożliwiła uczniom podejmowanie twórczych działań, które ,kształtują wyobraźnię historyczną oraz rozbudzają zainteresowanie dotyczące wierzeń starożytnych Greków.

 1. Spotkania czytelnicze ?Starszy czyta młodszemu?  (X- VI)
 2. Kiermasz Książki 29-30 listopada.

Celem kiermaszu była promocja książki i czytelnictwa w środowisku szkolnym. Dzięki współpracy z Hurtownią i Księgarnią  w Tuliszkowie, sprowadzone zostały książki o bardzo różnorodnej tematyce: począwszy od lektur, słowników, repetytoriów, atlasów, kolorowanek poprzez książki kulinarne, poradniki, literaturę młodzieżową i dziecięcą. Jak wiemy każda forma promowania  książki wpływa na rozwój czytelnictwa.

 1. Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną w ramach NPRCZ literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.

W drugim semestrze przewidziana jest realizacja dalszych działań promujących czytelnictwo i bibliotekę.

 • Konkurs czytelniczo-fotograficzny ?Ubierz się w książkę? – styczeń.
 • Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych – luty.
 • ?Zareklamuj książkę metodą booktalkingu? – konkurs czytelniczy – marzec.
 • Cytaty o czytaniu ? chmurki wyrazowe – kwiecień.
 • Wystawy tematyczne książek ? do końca roku szkolnego.
 • Escaperoom – luty.
 • Maj 8-15 Tydzień Bibliotek Szkolnych.
 1. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami.

W trakcie zebrań z rodzicami wychowawcy omówili  korzyści płynące z systematycznego czytania oraz jego wpływu na rozwój dziecka. Informacja o realizacji  NPRCZ została umieszczona na stronie internetowej szkoły i biblioteki szkolnej.

Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

 Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów ? uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na okres ferii i wakacji. W bibliotece organizowano wystawy i reklamę nowo zakupionych książek. Na stronie internetowej biblioteki sukcesywnie umieszczano informacje o działaniach czytelniczych w ramach NPRCZ.

Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek.

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono książki z dużą czcionką, napisane prostym językiem z dużą ilością artystycznych obrazków. Uzupełniono księgozbiór
o książki z audiobookami, o treści terapeutycznej, książki dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dotyczące problemów osób niepełnosprawnych.

Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje ? bestsellery, książki poczytnych autorów.

PROJEKTY

Przy współpracy z nauczycielami, wychowawcami oraz dużym zaangażowaniu uczniów zrealizowano projekty edukacyjne promujące księgozbiór biblioteki, a w szczególności książki zakupione w ramach NPRCZ .

 

Świetlica ? projekt ?Wyprawa w świat wartości?

 Podczas zajęć świetlicowych wychowawczynie najchętniej korzystają z książek, które wyróżniają się walorami o znaczeniu wychowawczym. Do takich pozycji należy nowo zakupiona seria książek autorstwa Begony Ibarroli, pochodzącej z Hiszpanii psycholożki oraz pisarką dziecięcą i młodzieżową, specjalizującą się w inteligencji emocjonalnej. Pierwsza pozycją tej autorki nosząca tytuł ?Bajki, które uczą, jak żyć wśród innych? stanowiła podstawę zajęć ukierunkowanych na kształtowanie wartości, takich jak: uczciwość, uprzejmość, odwaga, odpowiedzialność, wrażliwość, współpraca, autonomia, pracowitość, wdzięczność. Podsumowaniem omawianego tematu było wspólne wykonanie gazetki prezentującej zawarte w książce sentencje ? zasady, którymi warto kierować się w życiu, Została ona wyeksponowana na korytarzu szkolnym. Kolejne pozycje zostaną wykorzystane w ciągu roku szkolnego.

Klasa 0a: Temat: Miś – mój pluszowy przyjaciel (X)

Jego głównym założeniem było popularyzowanie czytelnictwa oraz wdrożenie najmłodszych uczniów do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania i odwiedzania biblioteki szkolnej. W ramach realizacji tego projektu dzieci zostały zapoznane z literaturą dla najmłodszych o tych pluszowych bohaterach. Wychowawczynie wraz z bibliotekarką i aktywem  bibliotecznym czytały fragmenty książek o przygodach Kubusia Puchatka, Misia Uszatka oraz Misia Paddingtona. Dzieci obejrzały również bajki o tych sympatycznych maskotkach. Uczestnicy projektu zostali również zapoznani z książkami popularnonaukowymi dla dzieci o niedźwiedziach, ich gatunkach i środowisku w którym żyją. Wykonały pracę plastyczną ?Mój ulubiony miś?. Podsumowaniem projektu była Impreza Biblioteczna: ?Światowy Dzień Pluszowego Misia?. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną związaną z tematem zajęć.

Klasa Ia, Ib, Ic:   Temat: Bajki znane i lubiane (X-XI)

Projekt miał za zadanie wprowadzenie dziecka w świat literatury, a także zwrócenie uwagi, że w życiu człowieka jest zawsze miejsce na książkę.

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. Dzięki rodzicom, rodzeństwu i dziadkom pojawiają się w naszym życiu już bardzo wcześnie i zostają z nami często na zawsze. Dlatego bohaterowie z bajek są bardzo często dla wielu z nas dobrymi przyjaciółmi. Bibliotekarka przedstawiła uczestnikom literaturę dla dzieci zakupioną w ramach realizacji Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa. Bajkowe postacie licznie pojawiły się na kartach tych książek. Wychowawczynie klas i bibliotekarka czytały fragmenty bajek i baśni. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat przeczytanych utworów literackich. Były pogadanki, odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego pytania dotyczące przeczytanego teksu. Dzieci wykonywały prace plastyczne pracy o tematyce związanej z czytanym fragmentem książki. Tytuły książek po które uczniowie sięgali najchętniej w tym projekcie to: ?Baśnie Andersena? , ?Bajki Perraulta?, ?Kraina Lodu, ?Najpiękniejsze opowieści?, ?Baśń o dwunastu miesiącach?, ?Piękna i Bestia?, ?Bajki o zwierzętach?, ?Kopciuszek?,  ?Śnieżka? czy ?Zwariowane opowieści? autorstwa Godule.

Podsumowaniem projektu była Impreza Biblioteczna: ?Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek?(10 XI). W tym dniu wszyscy mogli wejść w magiczny świat bajek. Uczestnicy przebrali się za swoich ulubionych bohaterów. Dla nich przygotowano różnorodne zabawy. Dzieci rozwiązywały zagadki przygotowane przez bibliotekarza. Odgadywały kto jest kim i z jakiej bajki do nas przyszedł. Takie działania to doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą odpowiednie postawy moralne, rozwijają wyobraźnię, pamięć, wzbogacają  słownictwo.

 

Klasa IIa, IIb, IIc.IIIa, IIIb   Temat: Zwierzęta nasi przyjaciele (X)

Większość dzieci w tych klasach posiada zwierzęta i jak zauważyłyśmy od dawna z wychowawczyniami, temat ten jest im bardzo bliski. Dlatego zdecydowałyśmy się na projekt edukacyjny o zwierzętach. Celem projektu było: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za powierzone im zwierzę, poszerzanie wiedzy na temat wybranych gatunków zwierząt, ras i ich roli w życiu człowieka, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w obecności zwierząt, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.  Punktem wyjścia do tego projektu było gromadzenie informacji o zwierzętach. Dzieci wypożyczały książki popularnonaukowe i czasopisma z biblioteki szkolnej, przynosiły swoją literaturę z biblioteczek domowych, oglądały filmy i programy edukacyjne z których czerpały wiedzę o zwierzętach i ich naturalnym środowisku. Podczas zajęć lekcyjnych i w bibliotece uczyły się wyszukiwania i gromadzenia wiedzy na dany temat. Uczniowie wypowiadali się na temat różnych gatunków zwierząt i środowiska w którym żyją. Dużą radość sprawiła im prezentacja swojego pupila. Dzieci rysowały swojego przyjaciela. Opowiadały jak się nim systematycznie opiekują. Zwracały uwagę na zapewnienie dobrych warunków bytowych ale również na potrzeby emocjonalne, które są równie ważne dla zwierzęcia. Były również rozmowy o zasadach bezpiecznego zachowania się w obecności zwierząt (domowych, hodowlanych i dziko żyjących). Książki często wykorzystywane w realizacji tego projektu:Wielka księga koni, Plotki o zwierzętach, Wielka księga kotów, Co budują zwierzęta?, Misia i jej mali pacjenci, Pamiętnik grzecznego psa.

Uczniowie opowiadali o swoich czworonogach, jak o nie dbają i jaką radość im daje taki wierny i oddany przyjaciel. Z zainteresowaniem obejrzały książki o zwierzętach. Na zakończenie zajęć narysowały swojego przyjaciela.Dzięki tym zajęciom dzieci utrwaliły sobie przekazaną wiedzę. Musimy przypominać, że zwierzę to nie zabawka! Nie można się nim pobawić i odstawić na półkę gdy się znudzi. To żywą czująca istota, która zasługuje na uwagę i miłość.

Jako że październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, dopełnieniem projektu była organizacja zbiórki na rzecz potrzebujących zwierząt. Powołane w ramach święta i inicjatywy miały za zadanie zwrócić szczególną uwagę na zwierzęta i zaangażować jak najwięcej osób w działania na rzecz poprawy jakości ich życia. Jako społeczność zebraliśmy niemal 50 kg karmy dla zwierząt, ponadto koce, dywaniki.

 

Klasy IVa, IVb, IVc   Temat: Przygody Mikołajka (X-XI)

   Celami projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą dla dzieci. W ramach projektu uczniowie czytali książki R. Goscinnego i J. Sempe o przygodach Mikołajka: ?Mikołajek?, ?Mikołajek i inne chłopaki?, ?Wakacje Mikołajka?, ?Mikołajek. Jak to się zaczęło?. Uczestnicy projektu wykonywali różnorodne działania: opowiadali przygody głównego bohatera, przedstawiali scenki dramowe do wybranych fragmentów książki, rozwiązywali krzyżówki i odgadywali zagadki związane z Mikołajkiem i jego kolegami. Powstały również prace plastyczne o jego przygodach .Podsumowując projekt uczniowie stwierdzili, że Mikołajek byłby dobrym kolegą w ich klasie. Można wiec stwierdzić, że ten bohater wciąż zdobywa nowe rzesze sympatyków.

Klasa Va Temat: Niesamowity świat zwierząt

Celem realizacji projektu było pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu zoologii, w oparciu o książki znajdujące się w bibliotece szkolnej i Internetu. Zadaniem uczniów było wybranie jednego gatunku zwierząt, wyszukanie informacji na jego temat, ciekawostek i niezwykłych cech.

Uczniowie przygotowywali różnorodne prezentacje dotyczące danego gatunku. Posługiwano się informacją tekstową, graficzną, multimedialną. Wykorzystywano swoje notatki, rysunki, zdjęcia, nagrania Tytuły książek wykorzystanych w realizacji projektu: Animalium. Muzeum Zwierząt, Wielka księga koni, Wielka księga kotów, Wielka księga psów, Plotki o zwierzętach, Co budują zwierzęta?

Klasy: VIa, VIb Temat: Zapraszamy do naszego literackiego biura podróży.

Zadaniem uczniów było opracowanie oferty swojego biura podróży. Dzięki temu uczniowie poszerzyli wiadomości o krajach i kontynentach atrakcyjnych turystycznie. Rozwinęli umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. Korzystali z różnych źródeł informacji dostępnych w bibliotece m.in, albumy, książki podróżnicze i krajoznawcze. Wykorzystali również zasoby Internetu. Po zapoznaniu się z literaturą podmiotu uczniowie opracowali oferty swoich biur podróży. Prace zostały poddane ocenie uczniów i nauczycieli oraz zaprezentowane w bibliotece szkolnej. W czasie realizacji projektu wykorzystano m.in: seria Nela, mała reporterka, Dzieci świata – Martyna Wojciechowska, W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza, Balią przez Amazonkę ? Dorota Sumińska. Afryka Kazika ? Łukasz Wierzbicki.

Podsumowaniem projektu było przygotowanie przez bibliotekarza gry bibliotecznej na motywach powieści ?W pustyni i w puszczy?.

Klasa VIIa VIIIa, VIIIb, Temat:   Wokół lektur (X – IX)

 Celem projektu było zachęcenie siódmo i ósmoklasistów do sięgania po lektury szkolne, aby solidnie przygotować się do egzaminu oraz nauki planowania, decydowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.  Projekt był związany z lekturami, które są omawiane w klasie siódmej i ósmej. Uczniowie pod okiem polonistki przygotowywali inscenizacje wybranych lektur szkolnych, dzięki czemu lepiej utrwalili ich treść. Podsumowaniem projektu będzie przygotowana przez bibliotekę gra biblioteczna ? escaperoom pn. Latarnia w Aspinwall, opartą na motywach noweli H. Sienkiewicza ?Latarnik?.

Wnioski: Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa stała się doskonałym sposobem na wzbogacenie i uatrakcyjnienie księgozbioru. Ułatwiła promocję biblioteki szkolnej i uczyniła ją bardziej atrakcyjnym miejscem. Zaangażowanie wielu nauczycieli pomogło dotrzeć do każdego dziecka w szkole i włączyć je do aktywnego udziału w programie. Dzięki temu już dziś widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania szkolną biblioteką i jej księgozbiorem. Uczniowie wypożyczyli łącznie 918 woluminów od września do końca grudnia 2022 roku.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole.

Bibliotekarz: Sylwia Bilska


Wróć