Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie – Szkolimy się!

W dniu 2.12.2022r. odbyło się w naszej szkole spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszeń, z którymi współpracuje nasze szkolne Stowarzyszenie Przyjaciół PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie. Głównym tematem szkolenia były  Źródła finansowania organizacji, przegląd konkursów grantowych. 

Spotkanie rozpoczął  Wójt Gminy Kowala – Pan Dariusz Bulski, który przywitał przedstawicieli Stowarzyszeń oraz zaproszonych Gości. Prowadzącym to spotkanie był Pan Jarosław Szczepaniak, pełniący funkcję doradcy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W szkoleniu uczestniczyły organizacje pozarządowe z terenu współpracujących ze sobą Gmin: Kowali, Skaryszewa oraz Wierzbicy.

 Podziękowanie za umożliwienie spotkania, składamy Pani Monice Makowieckiej z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Lokalnej Grupy Działania  Wspólny Trakt. 

Robocze spotkanie było okazją do budowania płaszczyzny współpracy między instytucjami, które poruszyły szereg istotnych problemów dotyczących źródeł finansowania oraz uczestniczenia w konkursach grantowych, a tym samym wiedzą, w jaki sposób skutecznie działać na terenie swoich gmin.

 

 

 


Wróć
    cbk (2)