„Wokół Powstania Listopadowego 1830-1831r.”

Wydarzenie to odbyło się w przeddzień 192.rocznicy Nocy Listopadowej, a tym samym wybuchu Powstania Listopadowego dążącego do odzyskania utraconej przez Polskę w 1795 roku niepodległości.

Organizatorem internetowego Konkursu Wiedzy Historycznej pn. „Wokół Powstania Listopadowego 1830-1831 r.” były: Departamenty Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Kryptologów Polskich w Warszawie.

Cele konkursu to:

  • Propagowanie historii.
  • Krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich.
  • Uczczenie pamięci żołnierzy – powstańców z lat 1830-1831 r.
  • Promocja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
    w Warszawie oraz Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego
    im. Kryptologów Polskich w Warszawie.

Z naszej szkoły wyzwanie to podjęło 7 uczniów z najstarszych klas- Natalia Kramek, Wiktoria Morton, Oliwia Odzimkowska, Gabriela Orłowska, Marta Palińska, Dominik Wilk, Maja Zawadzka.

Mimo trudności technicznych udział w quizie stanowił dla naszych uczniów cenne doświadczenie edukacyjne i ekscytujące wrażenia.

Dziękuję uczestnikom za reprezentowanie naszej szkoły w w/w przedsięwzięciu.

Szkolny koordynator konkursu: Elżbieta Tyczyńska-Zygarek


Wróć
    cbk (2)