Mickiewiczowskie Zaduszki w kl.VIIa

Przypomnijmy za wieszczem Adamem, że Dziady jest to nazwa uroczystości obchodzonej dawniej w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii na pamiątkę dziadów, czyli zmarłych przodków. Dziady obchodzono dwa razy w roku- w Zaduszki oraz w okolicy Świąt Wielkanocnych.

Dnia 7 listopada 2022 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli uczestniczyć w lekcji języka polskiego dotyczącej ?Dziadów? cz. II  Adama Mickiewicza. Lekcja otwarta miała na celu przypomnienie klasom  ósmym problematyki II cz. ?Dziadów?, natomiast dla uczniów kl. VIIa zajęcia te były podsumowaniem pracy nad  dramatem Adama Mickiewicza. Scenariusz przedstawienia opracowano na podstawie utworu Adama Mickiewicza o tym samym tytule. Odtwórcami ról bohaterów dramatu byli uczniowie kl. VIIa, a zajęcia poprowadziła p. Agnieszka Rozwadowska. Uczniowie wybierali role, które chcieli odgrywać oraz przygotowywali dekorację, kostiumy i efekty dźwiękowe.

Występ spotkał się z życzliwym przyjęciem widzów. Został nagrodzony burzą oklasków i  słowami uznania ze strony  pani dyrektor Małgorzaty Koniecznej oraz innych nauczycieli.

Oto krótka relacja z tego wydarzenia:

https://tiny.pl/wwvwc


Wróć