XXII Dzień Papieski 2022

Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem.” – Jan Paweł II

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. jako wyraz wdzięczności i łączności duchowej z papieżem Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Z okazji XXII Dnia Papieskiego 2022 pod hasłem „Blask prawdy” uczniowie naszej szkoły pod opieką siostry Angeli (Barbary Musiał), przypomnieli nam nauczanie św. Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Veritatis splendor” odnoszące się do takich wartości jak Prawda, Miłość i Wolność.


Wróć
    cbk (2)