Dzień Edukacji Narodowej 2022

W dniu 18 października br. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej popularnie zwana Dniem Nauczyciela.
.
Święto wszystkich pracowników oświaty powstało ponad 50 lat temu, dla upamiętnienia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W 1773 roku Stanisław August Poniatowski powołał instytucję, która była pierwszym organem przypominającym obecne ministerstwo oświaty nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

W części oficjalnej obchodów głos zabrała dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Konieczna, która w swoim wystąpieniu powiedziała o misji jaką dziś jest zawód nauczyciela. Szczególne podziękowania skierowała  w stronę grona pedagogicznego, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Dyrektora nauczycielom i  pracownikom obsługi, zaś Wójt Gminy Kowala, Pan Dariusz Bulski, złożył życzenia dla wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wręczył nagrodę dyrektor szkoły, Pani Małgorzacie Koniecznej.
.Z kolei w części artystycznej, uczniowie podziękowali poetyckim słowem, muzycznym upominkiem z indywidualną dedykacją dla nauczycieli każdej specjalności,  pedagogom, pracownikom niepedagogicznym oraz zaproszonym nauczycielom emerytom – dziękując za każdy dzień, za uśmiech, za pomoc oraz naukę i wychowanie.

.Na koniec z życzeniami i słodkimi upominkami dla wszystkich pracowników szkoły wystąpili uczniowie z Samorządu Uczniowskiego.  Nad oprawą muzyczną i artystyczną uroczystości czuwali: Małgorzata Grzesiak, Anna Gaca, Andrzej Krzyczkowski.

Podczas akademii wykorzystano aparat fotograficzny oraz statyw zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości.

 

 


Wróć
    cbk (2)