Ogólnopolski projekt „Razem przez cztery pory roku”.

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci z najmłodszej grupy przystąpiły do realizacji ogólnopolskiego projektu „Razem przez cztery pory roku”.
Projekt ma na celu promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci. Założeniem projektu jest również stwarzanie możliwości poznania przez dziecko poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech, budzenie zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej i zabawy. Projekt  zawiera 4 moduły, warunkiem zaliczenia każdego z nich jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z elementami charakterystycznymi dla danej pory roku.


Wróć
    cbk (2)