Klocki KORBO edu code w edukacji informatycznej

Klocki KORBO EDU CODE to świetne narzędzie do nauki  kodowania w klasach I-III (bez robotów i komputera). Ćwiczenia rozwijają myślenie komputacyjne, planowania, kształtują umiejętność pracy w grupie,  komunikacji, asertywności.  Praca z klockami KORBO umożliwia dzieciom manipulowanie elementami kolorowymi, tworzenie metodą prób i błędów, przewidywanie swoich działań.  Wdrażają podstawowe pojęcia programowania m.in sekwencje, funkcje, analiza danych, itp. Ideą przyświecającą  zajęciom informatyki w klasa I-III było pomyśl, zbuduj, zakręć.  Uczniowie tworzyli z  klocków budowle, konstrukcje zamków, maszyny warowne,wieże. Towarzyszyło im poczucie sprawczości-to oni wymyślili, zbudowali i wprawili je w ruch. Wszystko to w atmosferze zabawy.

 KORBO EDU CODE zostały zakupione w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2


Wróć