Stowarzyszenie Przyjaciół PSP im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie.

Stowarzyszenie w okresie od 17 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Projekt: „Młodzi dla swojej małej Ojczyzny” – zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci i młodzieży ma na celu propagowanie i kultywowanie polskiej kultury i tradycji. W ramach projektu prowadzone są warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie w trakcie, których dzieci będą mogą poznać bogatą kulturę muzyczna i taneczna naszych przodków. Efekty pracy uczniowie zaprezentowali na konkursach, przeglądach oraz uroczystościach szkolnych oraz gminnych. Wszystkie nasze działania pozwolą na zwiększenie zainteresowania dzieci tańcem, co pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności i utrzymywania dobrych relacji  międzyludzkich,  radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwijania poczucia własnej wartości.

Projekt finansowany jest przez Gminę Kowala w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadanie: „Młodzi dla swojej małej Ojczyzny – zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży”.


Wróć
    cbk (2)