Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

PRZYPOMINAMY, IŻ INFORMACJE DOT. ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, PRZESYŁANE BYŁY JUŻ W MAJU NA SKRZYNKI POCZTOWE DZIENNIKA LIBRUS, SĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY 2022 ORAZ BYŁY PRZEKAZYWANE USTNIE PODCZAS ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW KLAS VIII ZARÓWNO PRZEZ DYREKTORA JAK I WYCHOWAWCÓW KLAS.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą mogli odbierać Absolwenci PSP im. J. Korczaka w Kowali-Stępocinie
w piątek 08.07.2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-13.00.

Uczniowie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną.

Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba.

W takiej sytuacji zarówno rodzic jak i upoważniona osoba muszą okazać swój dowód tożsamości.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w piątek 08.07.2022 r., to proszę o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.

Dyrekcja PSP w Kowali-Stępocinie


Wróć
    cbk (2)