RUSZA BUDOWA

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Pracownicy PSP w Kowali-Stępocinie

Pragnę podzielić się WSPANIAŁĄ DLA NAS WSZYSTKICH WIADOMOŚCIĄ, dotycząca rozbudowy NASZEJ SZKOŁY.

 

Dzisiaj, 18 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Kowala, podpisana została UMOWA na dobudowę szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, dofinansowana z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych.

 

W/w UMOWĘ podpisali:

1) Wójt Gminy Kowala – Pan Dariusz Bulski,
2) Skarbnik Gminy – Pani Agnieszka Delikat,
3) Wykonawca – Pan Jerzy Michalski.

Na powyższe zadanie, został także sporządzony PROTOKÓŁ
Z PRZEKAZANIA TERENU pod budowę szatni i dwóch sal lekcyjnych.

Stronami przekazującymi byli:

A) INWESTOR, reprezentowany przez:
1) Wójta Gminy Kowala – Pana Dariusza Bulskiego,
2) Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji – Pana Piotra Markiewicza,
3) Referat ds. inwestycji – Panią Kingę Fryszkowską,
4) Dyrektora PSP w Kowali-Stępocinie – Panią Małgorzatę Konieczną.

B) WYKONAWCA, reprezentowany przez:
1) Wykonawcę/Kierownika robót – Pana Jerzego Michalskiego,
2) Kierownika robót elektrycznych – Pana Zbigniewa Rutkę.
Z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych już w najbliższych dniach, dojazd do szkoły od strony wschodniej (przy wejściu ewakuacyjnym) będzie zamknięty.

Dowóz materiałów budowlanych odbywać się będzie bramą wschodnią (pierwszą od pawilonów sklepowych).

Powyższe informacje zostały także przekazane Uczniom, Rodzicom
i Nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Zakończenie prac zaplanowano na 01 sierpnia 2023 roku 🙂


Małgorzata  Konieczna

dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Kowali-Stępocinie 

ul. Marii Walewskiej 6, 26-624 Kowala-Stępocina
tel.48 6101727 e-mail: pspkowala@o2.pl


Wróć
    cbk (2)