Wycieczka klas piątych do Warszawy

W nowoczesnej dydaktyce cały czas poszukuje się różnych rozwiązań programowych, merytorycznych, metodycznych oraz organizacyjnych, które dałyby szansę na zminimalizowanie rozbicia przedmiotowego i rozdrobnienia treści nauczania. W tym zakresie niepodważalne możliwości posiadają właśnie wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne stanowią skuteczną metodę pobudzania dzieci do przezwyciężania barier psychomotorycznych i zapewnienia uczniom bardziej praktycznego zapoznania się z różnymi formami spędzania wolnego czasu i zasadami aktywnego wypoczynku. Spełniają niebagatelną rolę w integracji treści kształcenia, ponieważ pokazują uczniom rzeczywistość w sposób komplementarny. Najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy jest nauczanie przez działanie. Taki właśnie cel miała wycieczka klas 5a i 5b do Warszawy. Uczniowie wraz z wychowawczyniami p. Iwoną Stefańską – Stanik i p. Beata Wójcik oraz p. pedagog Grażyną Grudzień  odwiedzili Muzeum Ewolucji Instytutu Paleontologii PAN, które mieści się w Pałacu Kultury i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.Wycieczka do Muzeum Ewolucji wzbogaciła wiedzę uczniów o ewolucyjnym rozwoju życia na Ziemi, zwiększyła zainteresowania polskimi znaleziskami, zainspirowała do poszukiwań wiadomości na temat hipotez wyginięcia wielkich, mezozoicznych gadów.

Centrum Nauki Kopernik jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. W Centrum znajduje się około 340 eksponatów. To co wyróżnia to miejsce to stanowiska doświadczalne i narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzanie wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk. Zwiedzając obiekt w grupach, uczniowie mogli nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach.

Dzięki tej  wycieczce uczniowie mieli okazję przekonać się, że przy niewielkim wysiłku można zgłębiać naukę i przy niej jednocześnie się bawić.


Wróć
    cbk (2)