DNI SUPERMOCY W KLASACH 0-3

,,Zobaczę dziś, czy sił mam dość,

by wejść na szczyt, odmienić los…”

21 marca właśnie tą piosenką z bajki ,,Kraina Lodu’’ uczniowie klas młodszych powitali wiosnę. W tym roku było to wyjątkowe przywitanie, ponieważ głównym bohaterem tego dnia stały się SuperMoce. Wiosna to czas, gdy przyroda z wielką siłą i energią budzi się do życia, dlatego uczniowie naszej szkoły postanowili również w sobie poszukać tego co najlepsze.

Nie było to łatwe zadanie, ale w tych poszukiwaniach pomocne okazały się zajęcia w trakcie których najmłodsi odkrywali swoje talenty, umiejętności i nieznane do tej pory cechy osobowości. W odkryciu tych ostatnich pomagali bliscy oraz rówieśnicy ze szkolnej ławy, którzy wypełniali Słoiczki Mocy życzliwymi uwagami, podziękowaniami, czy też zauważonymi cechami charakteru. Chętne dzieci przygotowały książeczki o sobie, które pełne były zdjęć talentów, zainteresowań i dowodów na posiadane umiejętności w różnych dziedzinach. Zdjęcia często wzbogacone były własnoręcznie wykonanymi rysunkami, ułożonymi rymowankami lub ciekawymi opowiadaniami. Inicjatorką akcji była pani Wioletta Besztyga-Oparcik.

Podsumowaniem wszystkich tych aktywności był apel szkolny, na którym chętni uczniowie zaprezentowali całej szkolnej społeczności talenty muzyczne, taneczne i akrobatyczne. Wszyscy wykonawcy nagrodzeni zostali gromkimi brawami i z pewnością stali się inspiracją dla innych w dążeniu do odkrywania swoich mocnych stron. To było wyjątkowe spotkanie i niecodzienne poszukiwanie nie tylko wiosny, ale również swoich SuperMocy. Z pewnością o wszystkich odkryciach nie pozwolą zapomnieć wspomnienia i zdjęcia ze skrzydłami, które symbolizują mocne strony w każdym z nas…


Wróć
    cbk (2)