„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”

WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE to profilaktyczny program edukacji informatycznej zrealizowany w roku szkolnym 2021/202 w klasach 3a i 3b.  Program został opracowany  przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami” miał na celu przygotowanie najmłodszych do świadomego i rozważnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych.

Uczniowie klas trzecich  w trakcie 10 godzinnych zajęć dowiedzieli się o  zasadach  bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych. Spotkania dotyczyły nie tylko zagadnień związanym z zasadami bezpieczeństwem w sieci. Posłużyły także rozwijaniu innych ważnych umiejętności, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami w cyberświecie. Jednym z elementów programu było także prowadzenie przez uczniów bloga, na którym przedstawiane były tematy proponowane przez uczniów oraz ich prace wykonywane na zajęciach.

Do rozwiązywania zadań i zagadek związanych z  bezpieczeństwem w „sieci” zostali zaproszeni także rodzice, zgodnie z założeniem, że budowanie pozytywnych więzi z rodzicami i opiekunami jest istotnym czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi. Każdy rodzic otrzymał poradnik, dzięki któremu mógł się dowiedzieć, jak ustrzec dziecko przez zagrożeniami cyberświata.

Wszystkim uczniom klas trzecich serdecznie dziękuję za aktywny udział w programie.

Koordynator projektu: Magdalena Gajda


Wróć
    cbk (2)