Regulanin konkursu plastycznego „Z MIŁOŚCI DO OJCZYZNY”

Organizatorem konkursu jest Przystanek Historia CE IPN przy Izbie Pamięci ks. Romana Kotlarza Trablice 29, 26-624 Kowala – Stępocina

 1. Patronat: Wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu

 1. Założenia ogólne:
 • Cele konkursu:
 • zainteresowanie uczniów historią Polski
 • popularyzacja wiedzy o Armii Krajowej i jej roli w walce o niepodległość
 • kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości narodowejiszacunku wobec rodzinnego kraju i regionu
 • zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni
 • ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi
 • doskonalenie umiejętności plastycznych
 • także kształtowanie inwencji twórczej,wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych na terenie gminy Kowala.
 • Tematyka prac:
  Zadaniem uczestników będzie przygotowanie indywidualnej i samodzielnej pracy plastycznej, której temat będzie nawiązywał do 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej i jej działalnością w ramach Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej.

 1. Parametry prac konkursowych:
 • Każdy uczestnik ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu
 • Technika wykonania pracy: dowolna – płaska (bez materiałów sypkich i gotowych
  elementów np.: wyciętych ozdobnym dziurkaczem).
 • Prace powinny mieć format A4 bądź A3.
 1. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę i oświadczenia (dokumenty
  zamieszczone w załącznikach do regulaminu konkursu).
  Terminy i przebieg konkursu:
 • Prace należy składać w Przystanku Historia Trablice 29 w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2022 roku.
 • O terminie wręczenia nagród w konkursie jego nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni
 • Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac, ale nie więcej niż jedną od jednego uczestnika

 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie.
  Ocena prac:
 • Jury szczególną uwagę będzie zwracać na: ogólny wyraz artystyczny pracy, estetykę jej
  wykonania, a także pomysł na interpretację tematu konkursu.
 • W skład jury wejdą trzy osoby powołane do pracy w komisji oceniającej przez organizatorów
 • Decyzje oceniającej komisji konkursowej są ostateczne.
 • Wystawa nagrodzony prac odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kowali
 1. Nagrody:
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
 • Prace uczestników konkursu nie będą im zwracane.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji z
  zachowaniem praw autorskich na stronach internetowych organizatora konkursu oraz strony gminy kowala@pl.
 2. Postanowienia ogólne:
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy konkursu
 • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 693070597.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 • Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów.                                     załącznik do regulaminu konkursu: ZAŁĄCZNIK

Wróć
    cbk (2)