Realizujemy Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w Gminie Kowala

W czerwcu 2021 r. jako dyrektor PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, złożyłam do OP Gminy Kowala wniosek dot. projektu Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, zaś już w lipcu 2021 r. zostaliśmy spośród wnioskodawców do niego zakwalifikowani, jako jedna ze 112 szkół na obszarze Mazowsza.

 

Obecnie, dzięki Organowi Prowadzącemu Gminę Kowala, który działa w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, możemy realizować w/w PROGRAM w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

 

Głównym celem tego PROGRAMU jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do obsługi i wykorzystania tych urządzeń na zajęciach. W ramach jego realizacji, nasza szkoła otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań.

 

Bardzo cieszymy się, że udało nam się zakwalifikować do tego PROGRAMU i dzięki temu będzie możliwe podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi, uczniami szczególnie zdolnymi oraz o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie


Wróć
    cbk (2)