SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKAMI

Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA  każdego roku zaprasza wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach programu „Wolontariat Europejski” prowadzonego pod patronem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Fundacja i SKE zajmują się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez poznanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu i kraju oraz zdobywanie i szerzenie informacji o Europie i krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 W tym roku studentki z zagranicy:  Khatia Martiashvili  z Gruzji i Julia Mezei z Rumunii poprowadziły po cztery zajęcia w języku angielskim na temat kultury i tradycji swoich ojczystych krajów.


Wróć

    cbk (2)