Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W 20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa.

To radosne święto z poważnym przesłaniem obchodziliśmy w naszej szkole 22 listopada. Uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Przygotowali także plakaty, na których zamieścili przysługujące im prawa. Samorząd Uczniowski zorganizował happening, aby przypomnieć, jak ważne są prawa dziecka  i ich znajomość. Uczniowie w klasach tworzyli Drzewa Marzeń, a na zakończenie  wspólnie zaśpiewali piosenkę „Mam prawo”.

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przypominają wszystkim, że każde dziecko ma prawa, które zapisane są w Konwencji o Prawach Dziecka i w Konstytucji RP. Prekursorem praw dziecka i wielkim przyjacielem dzieci był nasz Patron Janusz Korczak, który niezmiennie podkreślał, że dziecko zasługuje na szacunek i ma prawo do wyrażania swoich myśli, marzeń, uczuć, poznawania świata i bycia sobą.


Wróć
    cbk (2)