Biel, czerń i światło, czyli „Dziady” inaczej w klasie 7a

Dnia 29 października 2021 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli uczestniczyć w lekcji języka polskiego dotyczącej „Dziadów” cz. II  Adama Mickiewicza. Lekcja otwarta miała na celu przybliżenie pozostałym klasom siódmym i ósmym problematyki II cz. „Dziadów”, które są lekturą obowiązkową. Dla uczniów kl. VII a zajęcia te były podsumowaniem pracy nad  dramatem Adama Mickiewicza. Scenariusz przedstawienia opracowano na podstawie utworu Adama Mickiewicza o tym samym tytule. Odtwórcami ról bohaterów dramatu byli uczniowie kl. VIIA, natomiast reżyserią i scenografią zajęła się polonistka p. Agnieszka Rozwadowska.

Uczniowie wybierali role, które chcieli odgrywać oraz projektowali kostiumy. Na przygotowanie mieli tydzień, a efekt swojej prac zaprezentowali na lekcji otwartej. Mocną stroną inscenizacji była muzyka, która potęgowała grozę sytuacji i wprowadzała aurę tajemniczości. Dźwięki przerażającej muzyki towarzyszące aktorom, spowodowały ciszę wśród publiczności, wprowadzając w atmosferę ludowego obrzędu. Nastrój dopełniały palące się świece i tlące kadzidła oraz wizerunki duchów.

Występ spotkał się z życzliwym przyjęciem widzów. Został nagrodzony burzą oklasków i  słowami uznania ze strony  pani dyrektor Małgorzaty Koniecznej  oraz pani wicedyrektor  Iwony Więckowskiej.

Druga część lekcji otwartej polegała na dzieleniu się spostrzeżeniami i wrażeniami z występu. Aktorzy odpowiadali na pytania publiczności, opowiadali o przygotowaniach do roli, zwierzali się z czym mieli największe problemy. Na zakończenie lekcji  prowadząca p. A. Rozwadowska podziękowała klasie VIIa za przygotowanie inscenizacji, wystawiła oceny i zadała pracę domową dla chętnych uczniów, w której mieli opisać swój udział w przedstawieniu. Szczególne podziękowania należą się również uczniowi kl. VIIIa Brajanowi Soleckiemu, który profesjonalną kamerą nagrywał inscenizację.


Wróć
    cbk (2)