HURRRRAAA…MAMY FUNDUSZE NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY :)

W listopadzie 2016 r. w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali, jako dyrektor szkoły zwróciłam się do ówczesnego Wójta Gminy Kowala, Pana Tadeusza Osińskiego i Rady Gminy z prośbą o sfinansowanie z budżetu Gminy murowanej dobudówki, która miała spełniać rolę szatni szkolnej z prawdziwego zdarzenia. Otrzymaliśmy wówczas zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej „Dobudowa dwukondygnacyjna pomieszczenia jako szatni oraz zaplecza socjalnego i sal lekcyjnych do budynku szkolnego już istniejącego na działce nr 2127 w miejscowości Kowala 103”. Jednak z uwagi na brak funduszy oraz zaistniałą pandemię, realizacja rozbudowy była przesuwana z roku na rok.

I oto w poniedziałek, 25.10.2021 r. otrzymaliśmy wiadomość od Wójta Gminy Kowala Pana Dariusza Bulskiego oraz Pana Piotra Markiewicza-Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji w UG Kowala-Stępocina, iż nasz Samorząd w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, dostał wreszcie dofinansowanie na dobudowę szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali –Stępocinie, przy ul. Marii Walewskiej 6.

Myślimy, że jest to DOBRA WIADOMOŚĆ, bo wreszcie szafki uczniowskie będą mogli mieć wszyscy uczniowie 🙂

Prawdopodobnie realizacja PROJEKTU ruszy w 2022 roku.

Małgorzata Konieczna
dyrektor PSP im. Janusza Korczaka
w Kowali-Stępocinie

           

 

 


Wróć
    cbk (2)