Pasowanie na ucznia 2021

Jak co roku w październiku, uczniowie klas pierwszych są uroczyście przyjmowani do uczniowskiej braci. To bardzo ważne i podniosłe wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu.

Tegoroczna uroczystość odbyła się 21 października i tradycyjnie rozpoczęła się od części artystycznej, na którą składały się wiersze, rymowanki, piosenki i tańce. Znajomość symboli narodowych, przepisów drogowych, pięknie zaśpiewane piosenki. Przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po prezentacji umiejętności nastąpił uroczysty akt ślubowania. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie rodzice ślubowali kochać, słuchać co mówią i troszczyć się o swoje dzieci. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Małgorzata Konieczna dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem każdego z nich. Wychowawczynie pani Wiesława Rzepecka i Anna Szymczyk przygotowały i wręczyły pamiątkowe dyplomy, a rodzice zadbali drobne o upominki.

Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.


Wróć
    cbk (2)