Dzień Edukacji Narodowej

Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć…   J. Korczak

Te słowa naszego Patrona w Dniu Edukacji Narodowej nabierają szczególnego znaczenia. Dzień Nauczyciela, jak co roku obchodzony był w naszej szkole bardzo uroczyście. W tym roku również nie obeszło się bez życzeń, podziękowań i serdeczności.

W części oficjalnej głos zabrali Pani Dyrektor Małgorzata Konieczna i Pan Wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski, którzy złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podziękowali za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Pani Dyrektor, jak co roku rozdała pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W części artystycznej  społeczność szkolna obejrzała inscenizację „Dzień w szkole młodego nauczyciela”, którą przygotowali uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Grzesiak i pani Anny Gacy. Całość okraszona została sporą dawką humoru przeplatanego piosenką. Występ artystyczny wywołał uśmiech i wzruszenie na twarzach zgromadzonych, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Po części artystyczne głos zabrali zaproszeni nauczyciele-seniorzy, którzy podziękowali za pamięć i życzenia. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki. W tej miłej atmosferze uczniowie rozeszli się do klas.


Wróć
    cbk (2)