Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Na podstawie ilości zdobytych głosów powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022 w składzie:
PRZEWODNICZĄCA – Wiktoria Chrzanowska kl. 8a
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – Weronika Farbiś kl. 8c
SEKRETARZ –Anna Stępień kl. 8c
SKARBNIK – Wiktoria Morton kl. 6a
LIDERZY GRUP: Hubert Stawczyk kl. 8a, Oliwia Włoskowicz kl. 8b, Maja Choinacka kl. 8a

W czwartek 23 września 2021r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności, ponieważ uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Społeczność szkolna mogła głosować na trzech spośród 11 kandydatów wytypowanych z klas 5-8. Na 3 godzinie lekcyjnej zebrały się klasy IV – VI, a na 4 lekcyjnej klasy 7-8, aby wysłuchać programów wyborczych kandydatów do SU. Po przemówieniach uczniowie wypełnili karty do głosowania, oddając swój głos.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Opiekunowie SU

 


Wróć
    cbk (2)