SPOTKANIE z asp. TOMASZEM KLOCHEM

Przemoc rówieśnicza i odpowiedzialność prawna nieletnich, to tematy poruszone podczas spotkania z uczniami PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie w dniu 16 września 2021r. Pogadankę profilaktyczną z młodzieżą przeprowadził  aspirant Tomasz Kloch – dzielnicowy na posterunku policji w Kowali-Stępocinie. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, kim jest nieletni, co oznaczają pojęcia demoralizacja i czyn karalny oraz co to jest przemoc rówieśnicza i jakie są jej formy.

Policjant uświadamiał młode osoby o tym, że słowa ranią na całe życie, a przemoc psychiczna: obrażanie, poniżanie, wyśmiewanie osoby częściej „boli” bardziej. Nie zabrakło także wskazówek na temat cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z internetu.  Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji. Mundurowy wyjaśnił dlaczego internet może być niebezpiecznym narzędziem. Policjant poinformował o odpowiedzialności prawnej nieletnich według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i środkach wychowawczych, jakie może zastosować Sąd Rodzinny wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego.


Wróć
    cbk (2)