WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE to profilaktyczny program edukacji informatycznej realizowany po raz kolejny w tym roku szkolnym w klasach trzecich.  Uczniowie w trakcie 10 godzinnych zajęć dowiedzą się o  zasadach  bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych. Spotkania będą dotyczyły nie tylko zagadnień związanym z zasadami bezpieczeństwem w sieci. Posłużą także rozwijaniu innych ważnych umiejętności, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami w Cyberświecie. Koordynatorem programu jest p. Magdalena Gajda.

Program został opracowany został przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami” i ma na celu przygotowanie najmłodszych do świadomego i rozważnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Dynamiczny rozwój Internetu zmienił rzeczywistość, w  jakiej dorastają dzieci. Poza  korzyściami płynącymi z użytkowania mediów i Internetu, niosą one także szereg zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z nowych mediów, niebezpieczne treści, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc, hejtowanie to tylko niektóre z nich. Na te zagrożenia narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu.  To są ważne powody, dla których po raz kolejny przystępujemy do programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie”.

Jednym z elementów programu będzie prowadzenie , pod okiem nauczyciela, bloga, na którym przedstawiane będą tematy proponowane przez uczniów oraz  prace wykonywane na zajęciach. Do rozwiązywania zadań i zagadek związanych z  bezpieczeństwem w „sieci” zostaną zaproszeni także rodzice, zgodnie z założeniem, że budowanie pozytywnych więź z rodzicami i opiekunami jest istotnym  czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi. Każdy rodzic otrzyma poradnik, dzięki któremu będzie mógł się dowiedzieć, jak ustrzec dziecko przez zagrożeniami Cyberświata.  O efektach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.


Wróć
    cbk (2)