Narodowe Czytanie 2021

„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie” Umberto Eco

We wrześniu w całej Polsce odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. Dziesiąta edycja poświęcona została książce Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej” .

– To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

Tradycyjnie do Narodowego Czytania przystąpili  również nasi uczniowie z klas ósmych, którzy zaprezentowali  inscenizację kilku scen z dramatu G. Zapolskiej. Nad całością przygotowań czuwały polonistki: p. M. Grzesiak i A. Rozwadowska.

Spotkanie poprowadzili  Ola Siara i Jakub Sosnowski z kl.VIIIb, natomiast z dużym zaangażowaniem w rolę bohaterów wcielili się następujący uczniowie:

Pani Dulska – Wiktoria Chrzanowska VIIIa i Oliwia Włoskowicz VIIIb

Pan Dulski – Franciszek Pałgan VIIIb

córkiMela i Hesia Dulskie – Magda Chełmińska Va, Zuzanna Kajdan Vb, Olga Grzyb VIIIb

służąca –Hanka – Maja Choinacka   VIIIa

Nad całością przygotowań czuwały polonistki: p. M. Grzesiak i A. Rozwadowska.


Wróć
    cbk (2)