Bezpieczeństwo podczas wakacji – List Pani Prezes KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT KRUS w Radomiu zamieszczamy poniżej list Pani Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

List_pani_Prezes_KRUS  o bezpieczeństwie podczas wakacji  2021


Wróć
    cbk (2)