Egzamin na kartę rowerową

Tegoroczny Egzamin na kartę rowerową odbył się w dwóch etapach. Podczas nauczania zdalnego uczniowie klas 4a,4b oraz klasy 5a przystąpili do egzaminu teoretycznego, natomiast w czerwcu odbyła się część praktyczna egzaminu. W egzaminie wzięło udział czterdzieści pięć osób.  Uczniowie, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu wykazali się znajomością zasad ruchu drogowego, obsługi technicznej roweru, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz umiejętnością jazdy na rowerze  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkim uczniom, którzy zdobyli Kartę Rowerową składamy gratulacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)