Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja 2021 r. uczniowie oddziałów klas ósmych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram został przesłany do wszystkich ósmoklasistów, ich rodziców oraz wychowawców. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Dyrekcja PSP w Kowali


Wróć
    cbk (2)