Jak zdobyć kartę rowerową?

W naszej szkole co roku organizowane są egzaminy na kartę rowerową. Głównym ich założeniem  jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Wydawanie kart rowerowych  jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu prawo jazdy.

Uczniowie klas 4-5, którzy ukończyli 10 rok życia będą mogli przystąpić do Egzaminu na Kartę Rowerową podczas zajęć techniki. Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie zdalnej.

Osoby, które pozytywnie zaliczą część teoretyczną egzaminu będą mogli przystąpić do części praktycznej, która odbędzie się w czerwcu na boisku szkolnym (dokładny termin zostanie ustalony po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej). Ci, którzy nie mają roweru będą mogli skorzystać podczas części praktycznej egzaminu z roweru, którym dysponuje szkoła. Wszelkich niezbędnych informacji o warunkach przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową udziela p. Magdalena Gajda – nauczyciel techniki.

Ważne informacje dla zdających i rodziców

Ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada na dyrektorów szkół podstawowych obowiązek bezpłatnego wydawania uczniom kart rowerowych. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty  rowerowej  (Dz. U. z dn. 29.04.2013 r. poz. 512) kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły lub policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru (światła, odblaski, sprawne hamulce) karta rowerowa jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze.

Dla ciekawskich linki do stron związanych z powyższym tematem:

www.brd.edu.pl

www.kartarowerowa.net.pl

 

 

 


Wróć
    cbk (2)