Akcja Żonkile 2021 w naszej szkole

W tym roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w społeczno-edukacyjnej Akcji Żonkile- Łączy nas pamięć, której celem było upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W ramach  tego wydarzenia dzieci i młodzież naszej szkoły wykonały papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. Zostały również przeprowadzone, w większości ze względu na pandemię,  zajęcia online poświęcone tym wydarzeniom, do których materiały przygotowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie wysłuchali premier literackich i obejrzeli premiery filmowe opracowane stosownie dla każdej grupy wiekowej. Uczestnictwo w Akcji Żonkile stało się okazją do pogłębienie  wiedzy uczniów na temat powstania w getcie warszawskim.

W ramach programu wydarzeń edukacyjnych związanych z Akcją Żonkile dzieci z klas 1-3 wysłuchały na kanale YouTube: słuchowisk na podstawie opowiadań: “Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej oraz “Historia z pewnej ulicy” Justyny Bednarek ( https://www.youtube.com/watch?v=Us0mx45epiQ) na podstawie, których nauczyciele przeprowadzili zajęcia edukacyjne. Uczniowie klas 4-6 obejrzeli na Facebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN premierę filmu “Będę pisać”  https://www.youtube.com/watch?v=ZZ6AlJFCnP4, a młodzież z klas 7-8 premierę filmu “Muranów – Dzielnica Północna”  (https://www.youtube.com/watch?v=apdbNIfWbkE ) Zaprezentowane materiały stały się podstawą do dyskusji i poszerzenia wiedzy o heroicznym zrywie Żydów  w getcie warszawskim.

Szkolni koordynatorzy Akcji Żonkil- łączy nas pamięć: p. S. Bilska, p.E. Tyczyńska – Zygarek i p. R. Szary oraz dyrekcja szkoły składają podziękowania wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji tego wartościowego projektu.

 

Warto wiedzieć …

W 1940 roku prawie pół miliona Żydów z Warszawy i okolic Niemcy zamknęli w otoczonym murem getcie. Tam umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i egzekucji. Dwa lata później Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji, a 19 kwietnia 1943 roku dwa tysiące żołnierzy wkroczyło do getta. Nie spodziewali się, że napotkają opór ze strony kilkuset młodych ludzi, którzy stanęli do walki. Powstanie żydowskie w getcie warszawskim nie mogło się skończyć sukcesem, ale było walką o godność jego mieszkańców. 8 maja 1943 w otoczonym przez Niemców bunkrze zginął dowódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z innymi powstańcami. Dla efektu propagandowego hitlerowcy postanowili zakończyć tłumienie powstania wysadzeniem w powietrze Wielkiej Synagogi . Powstanie trwało miesiąc, ale bohaterstwo i odwaga uczestników podziwiane są do dziś.

Hasło akcji  „Łączy nas pamięć” podkreśla znaczenie pamięci o powstaniu – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania w okupowanej Europie -jako części wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile.

Galeria działań w ramach Akcji Żonkile- łączy nas pamięć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)