Zbrodnia katyńska – pamiętamy!

 

13 kwietnia przypada kolejna 81. rocznica zbrodni katyńskiej. Bezprecedensowego mordu, jakiego wiosną 1940 r. dopuścili się Sowieci na polskich obywatelach, którzy dostali się do niewoli po agresji ZSRR we wrześniu 1939 roku i przebywali w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zamordowano blisko 22 tysiące polskich – oficerów, policjantów, przedstawicieli polskiej inteligencji  (wśród zamordowanych znajdowali się liczni naukowcy, lekarze, inżynierowie, artyści).

Obecna sytuacja uniemożliwia organizację uroczystości szkolnych upamiętniających katyńską zbrodnią, ale nie zapominamy o tym  jednym z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego kraju i zachęcamy do udziału w szkolnym projekcie: Katyń – Pamiętamy! 

W ramach lekcji historii przypomnimy okoliczności katyńskiego mordu, równocześnie zachęcamy uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie katyńskim na referat lub prezentację multimedialną podejmujące tematykę katyńską:  „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Uczniów pozostałych klas zapraszamy do konkursu plastycznego na okolicznością kartę pocztową: Katyń – Pamiętamy! Autorzy najciekawszych prac nagrodzeni zostaną ocenami z historii i plastyki. Prace można przesyłać do nauczycieli historii do 5 maja 2021r. przez Teams.

Co warto wiedzieć o zbrodni katyńskiej?

1.Geneza_zbrodni_katyńskiej_Infografika

2. Mord_katyński

3. Kłamstwo_katyńskie

Zainteresowanym sprawą Katynia polecamy stronę: https//katyn.ipn.gov.pl/

Warto obejrzeć:

Warto wiedzieć…

Zbrodnia katyńska to określenia dla dokonywanych przez NKWD za zgodą najwyższych władz ZSRR w ścisłej tajemnicy rozstrzeliwań Polaków, których grzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Kalinina, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w innych nieznanych miejscach.

Ofiarami były tysiące jeńców wojennych, którzy  zgodnie z prawem międzynarodowym powinni być pod ochroną. Cel tej zbrodni był oczywisty : fizyczna eksterminacja polskich elit, które nigdy nie zrezygnowałyby z walki o wolną Polskę, a w założeniach Związku Sowieckiego miała ona zostać definitywnie wymazana z mapy Europy. O tej zbrodni, ujawnionej przez Niemców jeszcze w czasie II wojny światowej w 1943 roku, w powojennej Polsce nie można było mówić. Milczały na ten temat podręczniki szkole i oficjalne publikacje historyczne. W zachowaniu pamięci o prawdzie na temat Katynia duży udział miały Rodziny Katyńskie – żony, dzieci i wnuki zamordowanych oficerów. Dopiero przemiany zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. dały początek walce z kłamstwem katyńskim. Przez 50 lat (1940–1990) władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jednak jak dotąd wyjaśnionych.


Wróć
    cbk (2)