#Pamiętamy po raz dziesiąty – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzisiaj 1marca 2021 r. obchodzimy po raz dziesiąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dzień będący wyrazem naszego hołdu dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy po 1944 roku, działając w konspiracji dali  świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. W obecnej  sytuacji  epidemiologicznej obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych będą organizowane poprzez wirtualne wystawy, akcje bilbordowe czy plakatowe, ale także  przez uroczystości w  miejscach związanych z pamięcią o żołnierzach wyklętych. Także i w naszej szkole chcemy zaakcentować to święto i pielęgnować pamięć o żołnierzach niezłomnych wśród młodego pokolenia Polaków.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Przez wiele lat różne środowiska walczyły o to , aby pamięć tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach została w oddana, ale przez lata odpowiedzią była cisza. Dopiero w 2011 roku ich pragnie urzeczywistniło się poprzez ustanowenie 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach upamiętnienia tego narodowego święta nauczyciele historii zaproszą swoich uczniów na lekcje okolicznościowe „Z kalendarza historii – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, a innych zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli zachęcamy do obejrzenia filmów, wystaw i koncertu o żołnierzach wyklętych z materiałów IPN i MEiN:

Antek razem z Romanem Pirytem otrzymują od gen. Stanisława Maczka zadanie udania się do opanowanej przez Sowietów Polski, gdzie mają rozkaz nawiązać kontakt z ppłk. Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim” – komendantem eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK. Misja od początku obfituje w niebezpieczne i nieprzewidziane zdarzenia – na drodze obydwu bohaterów staje bowiem nie kto inny jak Timur – stary wróg Antka jeszcze z łagru, teraz w nowej roli oficera NKWD ścigającego polskich konspiratorów.

  • Koncert Młodzi Niezłomnym – Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych , który odbył się 26.02.2021r

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/videos/178718037106404

  • Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950– wystawa i prezentacja przygotowane przez IPN o/w Lublinie Delegatura w Radomiu  pod adresem:

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/13072,Bic-sie-do-konca-Podziemie-niepodleglosciowe-w-regionie-radomskim-w-latach-19451.html

Na 31 planszach zaprezentowano najważniejsze wydarzenia dla powojennej konspiracji z lat 1945–1950.   Po wkroczeniu w styczniu 1945 r. Armii Czerwonej podziemie w tym rejonie organizowało się w oparciu o struktury i ludzi dawnego Inspektoratu Radom AK.  Największym oddziałem partyzanckim na tym terenie było ugrupowanie Stefana Bembińskiego „Harnasia”. Działały tu także oddziały ppor. Jerzego Radzika „Sochy” oraz ppor. Adama Gomuły „Beja”.  W styczniu 1946 r.  na tym terenie działał  stuosobowy oddział Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”. Po amnestii 1947 r. w podziemiu pozostali już nieliczni, a symbolicznym jego końcem w regionie radomskim była śmierć w sierpniu 1950 r. Aleksandra Młyńskiego „Drągala” i jego dwóch współtowarzyszy.


Wróć
    cbk (2)