INFORMACJA DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

17 lutego 2021 r. ukazała się informacja dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne zawiadamiają, iż w marcu udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI oraz JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Testy diagnostyczne będą mogły być przeprowadzone  od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  •  19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Uczniowie oddziałów klas ósmych PSP w Kowali przystąpią do tego testu i zostanie on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym 9.00, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Oczywiście diagnoza ta BĘDZIE MUSIAŁA PRZEBIEGAĆ Z ZACHOWANIEM WSZELKICH REGUŁ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.


Wróć
    cbk (2)